Projekt zdraví

Web věnující se vašemu zdraví

Ostatní

Domácí umělá plicní ventilace, další možnost pro ventilované

Pro pacienty závislé na ventilátoru je domácí umělá plicní ventilace jedinou možností, jak se alespoň částečně vrátit k běžnému způsobu života, jak být v blízkosti své rodiny a jak nemuset zůstávat v nemocnici.

Agentura domácí zdravotní péče ProCare Medical byla od počátku součástí pilotního projektu pro zavedení domácí umělé plicní ventilace. Tento projekt probíhal pod záštitou Všeobecné zdravotní pojišťovny. Samozřejmě domácí umělá plicní ventilace není určena pro každého ventilovaného pacienta. Pokud zde ale nejsou další komplikující stavy, může ošetřující lékař DUPV doporučit a pro řadu ventilovaných pacientů je to jediná cesta, jak se z nemocnice vrátit do svého domácího prostředí.

Domácí umělá plicní ventilace (DUPV) je náročnější než služby, které agentury běžně poskytují. Agentury, které zajišťují DUPV, musí mít v týmu vyškolené a specializované zdravotní sestry i lékaře. I tuhle domácí péči ventilovaným pacientům zajistí pražská agentura ProCare Medical. Sídlí sice v Praze, ale jejich pobočky najdete v Liberci, v Hradci Králové i v Brandýse nad Labem. Zajistí pro vás nejen samotnou domácí plicní ventilaci, ale také běžné převazy, aplikaci injekcí, ošetření dekubitů, domácí fyzioterapii i zapůjčení potřebných zdravotních pomůcek. Navíc zajišťuje také převozy do a z nemocničních zařízení vlastními plně vybavenými sanitkami.

ProCare Medical pomáhá pacientům stonat doma. V domácím prostředí, kde je to pro pacienty příjemnější a pohodlnější. A k tomu mají k dispozici veškerou potřebnou zdravotní péči. Veškeré informace najdete na webových stránkách www.procare.cz nebo se obraťte přímo na jakoukoli jejich pobočku.